• +420 608 908 333
  • stedra@protonmail.com
Jana Strnadová
Že prý jsem slunko

Že prý jsem slunko

Že prý jsem slunko, říkají,
snad mě jen letmo poznali?

V ústrety Slunci
uvnitř stín,
jsem sama v sobě
pocestným.