• +420 608 908 333
  • stedra@protonmail.com
Klára Chrůmová
Co nevidíš?

Co nevidíš?

Jaká myšlenka se ti v tváři odráží?
Co uvnitř tíží tě jako závaží?
Až oči otevřeš
uvidíš krásný svět
chmury se rozplynou
radost se vrátí zpět.

Jaká myšlenka se ti v tváři odráží?
Co uvnitř tíží tě jako závaží?
Až oči otevřeš
uvidíš krásný svět
chmury se rozplynou
radost se vrátí zpět.