• +420 608 908 333
  • stedra@protonmail.com

Vzkaz z hlubin

Noří se do hlubin úžasná velryba, stejně jako mé vzpomínky na staré časy a přátelství.
Na moudrost, kódy a symboly,
co voda s ní nosí.
Nořím se hluboko a otevírám brány, co mi byly kdysi dány.
Text a kresba: Zuzana Nepevná

Za obzorem

Jdeš za svým snem
za obzorem nový svět tušíš,
než se k němu přiblížíš,
něco ještě udělat musíš.
Víš, co to je, ten čin,
po kterém přijde nový svět
… a s ním i nová naděje?

100 x 100
akryl na plátně

Moudrost lesa

Když nevíš, kudy kam,
máš všeho nad hlavu,
jdi ven do přírody,
buď s ní chvíli v souladu.
Pak moudrý duch se ukáže
a ty pochopíš,
co příroda dokáže
a co jindy nevidíš.

90 x 60
olej na plátně